Zaznacz stronę

Mów jak lider odnoszący sukcesy

Każdy odnoszący sukcesy lider ma swój własny sposób komunikowania się. Najlepsi mają moc mówienia – nauczyli się sprawiać, że ich słowa mają pozytywny wpływ. Komunikacja przywódcza jest ważna, ponieważ rzeczy, które mówisz, mogą mieć efekt nie tylko w...

Zarządzanie zmianą w 8 krokach

Od 2000 roku zarządzanie zmianami organizacyjnymi i transformacja stały się stałym elementem świata biznesu. Otworzyły się nowe rynki i powstały nowe grupy pracowników, innowacyjne technologie wprowadziły niegdyś potężne modele biznesowe w niepamięć, a przepływy...

Życie w japońskim standardzie

Życie w japońskim standardzie Nasze codzienne życie to planowanie, podejmowanie decyzji, tworzenie – zupełnie jak w firmie. Porównać je można do wielkiego biznesu, jednak aby zarządzać nim w sposób produktywny, warto wykorzystać elementy japońskiego sposobu kierowania...