Zaznacz stronę

Nasza historia

Jesteśmy zespołem, który wywodzi się z branży motoryzacyjnej, z jednego ze średniej wielkości dostawców komponentów (Tier 1) o wyjątkowej historii.

Nasz zespół dokonał pełnej restrukturyzacji przedsiębiorstwa zlokalizowanego na trzech kontynentach, podwajając jego obroty i liczbę klientów. Dzięki temu firma zyskała nowoczesny wizerunek i wypracowała zyski.

Kolejnym naszym sukcesem było ukończenie przejęcia globalnego dostawcy Tier-1 w upadłości – realizowanego równolegle w czterech krajach na trzech kontynentach.

Doświadczenie, zdobyte przez nas na przestrzeni lat, pozwala nam działać szybko i skutecznie.

Nie boimy się podejmować nowych wyzwań. To co dla innych jest niemożliwe, dla nas jest kwestią czasu.

Pasja, doświadczenie i samodoskonalenie

Dysponujemy wiedzą i kompetencjami, które na przestrzeni lat weryfikowało zdobywane przez nas doświadczenie. Naszą główną motywacją do działania jest chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, które przekładają się na poprawę efektywności działania naszych klientów. Nie poprzestajemy jednak na zdobytej do tej pory wiedzy, ale stawiamy na ciągłe samodoskonalenie.

Usługi

Rozwój i doradztwo strategiczne

 • Rozwój dostawców na różnych etapach (zarządzanie rozwojem i wzrostem);
 • Prowadzenie fuzji i przejęć. Wsparcie procesów przejęcia oraz procesów po zakończeniu działań integracyjnych, celem osiągnięcia oczekiwanego efektu synergii;
 • Kompleksowa i strategiczna reorganizacja relacji z klientami; renegocjacje kontraktów;
 • Rozwój zasobów ludzkich i zarządzanie talentami;
 • Zarządzanie zmianą w organizacji; pomoc w procesach transformacji;
 • Zarządzanie finansami w nietypowych procesach gospodarczych.

Zarządzanie kryzysowe

 • Działania realizowane na terenie całego świata;
 • Organizacja komunikacji kryzysowej w całym łańcuchu dostaw;
 • Opracowanie mapy ryzyka i przygotowanie planów rozwiązania sytuacji kryzysowych;
 • Nadzór nad realizacją planów działania i postępem oraz monitorowanie ryzyka zgodnie z ustalonymi rozwiązaniami;
 • Organizacja transportu specjalnego celem zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw;
 • Zapewnienie rezydentów u dostawców oraz w zakładach klientów;
 • Zarządzanie tymczasowe.

Działania operacyjne

 • Optymalizacja procesów produkcyjnych;
 • Zarządzanie zakupami i łańcuchem dostaw (uproszczenie, redukcja kosztów, optymalizacja lokalizacji);
 • Kompleksowa i strategiczna reorganizacja relacji z klientami w tym renegocjacje kontraktów;
 • Reorganizacja struktury organizacyjnej i modelu operacyjnego;
 • Redukcja kosztów stałych; analizy porównawcze i miary wydajności, poprawa skuteczności organizacyjnej;
 • Zindywidualizowane programy szkoleniowe; kompleksowe usługi: od wstępnej koncepcji do gotowego rozwiązania.

Audyty i badania rynkowe

 • Wsparcie w przygotowaniach do audytów: ISO/TS 16949 i VDA 6.3;
 • Kompleksowe audyty kontrolne celem sprawdzenia zgodności z normami ISO/TS 16949 i VDA oraz przygotowanie zaleceń poaudytowych;
 • Przygotowanie i wdrożenie procedur zgodnych ze specjalnymi wymaganiami klienta;
 • Systematyczny nadzór nad rozwojem dostawców Tier 1 i Tier 2;
 • Badania rynkowe w obszarze technicznym i ekonomicznym.

Kontakt

ul. Żółkiewskiego 31
87-100 Toruń
Mobile: +48 511 757 799
KRS: 0000683994
NIP: 9562310839