Zaznacz stronę

Jednym z bezpośrednich skutków kryzysu COVID-19 był gwałtowny spadek poziomu i wydajności produkcji, co wywołało obawy, że cały łańcuch dostaw może się załamać.

Producenci stają również w obliczu wielu powiązanych wyzwań, w tym niedoborów materiałów, szoków popytowych i rosnącej absencji pracowników.

Obecnie wydaje się, że najgorsze konsekwencje biznesowe wynikające z kryzysu będą miały postać nieustannie napiętych łańcuchów dostaw. Materiały mogą być na wyczerpaniu lub znacznie trudniejsze do pozyskania niż zwykle. Podobnie może mieć to wpływ na logistykę i wysyłkę, ponieważ firmy w łańcuchu dostaw dostosowują się do bezpiecznej pracy podczas pandemii.

Według danych Eurostatu w Europie w czerwcu produkcja przemysłowa we wszystkich sektorach znacznie spadła. Chociaż produkcja nieco się poprawiła po początkowym spadku w marcu i kwietniu, przy prognozach dalszego wzrostu w pozostałej części tego roku, europejski przemysł wytwórczy nie doświadczył pełnego ożywienia.

Poziomy produkcji w USA wyglądają podobnie Pomimo znacznego wzrostu o 3,8% i 7,2% w maju i czerwcu, wydajność pozostała o 11,1% poniżej poziomów z lutego. Znaczna część tego wzrostu była spowodowana poprawą danych z przemysłu samochodowego; bez producentów samochodów wzrost wydajności wyniósł w czerwcu zaledwie 3,9%.

Chociaż prognozowany jest dalszy wzrost, producenci nie są optymistami co do tego, jak branża będzie się rozwijać przez pozostałą część roku. Ogólnie rzecz biorąc, wydatki biznesowe prawdopodobnie spadną, co oznacza, że producenci będą mniej inwestować w rozwój i nowy sprzęt.

Obecna recesja i obniżony poziom wydatków konsumenckich już wpłynęły na producentów. Prawdopodobnie będzie to wpływać na nie przez resztę kryzysu i poprzez ożywienie gospodarcze, które może przybierać niemal dowolny kształt.

Ekonomiści nie mają pewności, kiedy możemy spodziewać się pełnego ożywienia gospodarki. Dane z wczesnego ożywienia w strefie euro sugerują, że szybkie ożywienie w kształcie litery V może być wykluczone, jeśli gospodarka USA i światowa będą postępować według podobnego schematu.

Producenci i specjaliści ds. Łańcucha dostaw mogą być zmuszeni do przygotowania się na długotrwałe obecne warunki.

Nowa technologia i towarzyszące jej praktyki biznesowe mogą być odpowiedzią dla producentów, którzy chcą wrócić do normalnego poziomu produktywności szybciej niż konkurencja.

Rosnąca absencja pracowników w połączeniu ze zmniejszoną produkcją w fabrykach stosujących dystans społeczny sprawiła, że technologia oszczędzająca pracę stała się ważniejsza niż kiedykolwiek.

Technologia Przemysłu 4.0 pozwala na zdalną pracę i obserwację niezbędnego sprzętu, przy zwiększonym wykorzystaniu robotów i flot związanych z przemysłowym internetem rzeczy (IoT).

Nowa technologia IoT może również pomóc właścicielom fabryk w egzekwowaniu polityki dystansowania się od społeczeństwa i śledzeniu ruchu pracowników na miejscu. Cyfrowe systemy śledzenia kontaktów umożliwiają producentom śledzenie potencjalnego rozprzestrzeniania się COVID-19 w ich fabrykach.

Ze względu na wartość tej technologii niektórzy obserwatorzy branży przewidują szybką transformację cyfrową przemysłu wytwórczego w ciągu najbliższego półtora roku. Nie jest jednak jasne czy obecny wpływ COVID-19 przyspiesza przyjęcie Przemysłu 4.0, czy też go wstrzymuje. Wielu właścicieli fabryk, w obliczu niestabilnego popytu i zmniejszonej wydajności, może unikać znacznych wydatków kapitałowych. Gdy poziom produktywności zacznie się poprawiać, inwestowanie w tę technologię może stać się wygodniejsze, chociaż bardziej złożone i przełomowe rozwiązania mogą pozostać nie na miejscu.

Kryzys związany z COVID-19 prawdopodobnie będzie miał swoje odniesienie w przyszłości. Nawet po opracowaniu szczepionki może wystąpić długi okres rekonwalescencji, w którym popyt pozostanie niski, a łańcuchy dostaw niestabilne.

Producenci chcący dostosować się do obecnej sytuacji mają szeroki wachlarz opcji. Nowa technologia, taka jak czujniki IoT, umożliwia lepsze zarządzanie pracownikami i zdalne operacje oraz może pomóc fabrykom w bezpiecznym zwiększaniu wydajności.