Zaznacz stronę

Większość moich klientów obecnie poszukuje pomocy w opracowaniu strategii, które pozwolą im stać się bardziej zwinnymi i szybkimi. Jednak wiele osób zmaga się z głębszymi implikacjami tego, co tak naprawdę oznacza budowanie elastyczności biznesu.

Zwinność biznesowa jest jedną z podstawowych umiejętności w epoce Hipper Rzeczywistości.

Jasne, prawie wszyscy, z którymi rozmawiam na ten temat, zdają sobie sprawę z tego, że sprawność biznesowa polega na możliwości łatwej reakcji na zmiany na rynku. Większa zwinność pomaga firmom szybciej reagować na pojawienie się „dezorganizatorów branży”, aby zarządzać pojawieniem się nowych konkurentów i skutecznie znieść falę wszelkiego rodzaju dramatycznych zmian w ogólnych warunkach rynkowych czy to pozytywnych, czy negatywnych.

Ale co tak naprawdę jest ważne, aby firma stała się bardziej elastyczna? Pozwól, że podzielę się z Tobą modelem, którego chętnie używamy, pomagając klientom w opracowaniu planów transformacji, które są niezbędne do zapewnienia lepszej elastyczności.

Zręczność można ocenić w czterech wymiarach zdolności adaptacyjnych, jak następuje:

  1. Zdolność przywódcza do przywództwa: przywództwo, które rozumie mocne i słabe strony firmy oraz zespołu. Świadomość pozycji rynkowej względem potrzeb, oferty, cen oraz przewag konkurencji.
  2. Zdolność do przystosowania się do zespołu: jaki jest udział w zespole pracowników, którzy czują się swobodnie w przyjmowaniu nowych sposobów myślenia i działania.
  3. Zmiana zdolności adaptacji: kultura, która obejmuje złożoność i czuje się dobrze w ciągłym odkrywaniu nowych sposobów na załatwianie spraw.
  4. Elastyczność pracy: mechanizmy zapewniające elastyczność w pracy, która może zachować efektywność także w czasach niepewności i dobrze reagować pod presją.

Wszystkie cztery obszary koncentrują się na ludziach i kulturze. Korzystając z tego prostego modelu, możemy ocenić firmę, określając jej aktualny stan zdolności adaptacji w każdym z tych czterech wymiarów, a następnie współpracować z zespołem kierującym, aby opracować plany działań niezbędne do optymalizacji sprawności firmy w czasie.

Zdolność adaptacji do zmian opiera się na zdolności do prowadzenia procesu zmian jej członków.

Korzystając z kombinacji narzędzi określamy specyficzne cechy organizacji, zespołu zarządzającego oraz liderów.  Ważne jest, aby zauważyć, że część prac nad opracowaniem strategii, aby stać się bardziej elastycznymi, wymaga zbadania głównie zdolności zespołu kierowniczego. To właśnie liderzy definicją zasady i wartości pracy w organizacji, ponieważ odnoszą się do identyfikacji kluczowych dla organizacji obszarów, to jest diagnozowania pojawiających się problemów i „projektowania” zwycięskich rozwiązań w celu pokonania wyzwań.

W końcu plan, który ostatecznie zostanie opracowany dla celów biznesowych, musi odpowiadać poziomowi samoświadomości i umiejętności analitycznych zespołu prowadzącego albo nie będzie z nimi rezonować i szybko stanie się zakurzonym segregatorem. Zaszczepienie praktycznego genu zdolności do adaptacji jest zadaniem wymagającym czasu głównie z uwagi na bardzo wysoki poziom zaufania do organizacji, jaki jest wymagany dla tego procesu.

Adaptacja daje uczucie komfortu tylko organizacjom o wysokim poziomie samoświadomości.

Zwinność biznesowa dotyczy zdolności adaptacyjnych. Zbuduj firmę, która będzie się dostosowywać i uzyska lepszą pozycję, aby szybko wprowadzić zmiany do aktualnego planu, gdy nastąpi taka konieczność. Mam nadzieję, że ten model myślenia pomoże Ci zastanowić się nad sposobami myślenia, analizowania i poprawiania swojej sprawności biznesowej.