Zaznacz stronę

Podczas tegorocznego XXIX Kongresu Kadry, który odbył się w dniach 14-16 maja w Warszawie, wystąpiliśmy w roli prelegenta. Naszą firmę dumnie reprezentował dr Piotr Wiśniewski,  opowiadając podczas swojego wystąpienia o autentyczności w przywództwie. W swojej pracy zawodowej kieruje się przekonaniem, że tylko dzięki autentyczności można świadomie zbudować efektywny i zaangażowany zespół. Czym zatem jest autentyczność w przywództwie?

Autentyczność niemalże doskonalone określił dr Lance Secretan. Według niego „Autentyczność to współpraca głowy, ust, serca i stóp – myślenia, mówienia, odczuwania i konsekwentnego wykonywania tych czynności przez cały czas. Buduje ona zaufanie, a ludzie kochają liderów, którym mogą ufać”.

Autentyczny przywódca nie przybiera masek, jest sobą bez względu na okoliczności. Jest w stanie „odsłonić kurtynę” i pokazać swoją prawdziwą  naturę, przenosi skromność, wiarygodność i zaufanie na otaczających go ludzi. Jest wiarygodny, ponieważ jest ludzki. Ludzie nie podążają za nim przez manipulację, strategię kija i marchewki czy groźby, nawet nie ze względu na jego pozycję, ale poprzez nieodparty wpływ, jaki na nich wywiera. Wpływ ten buduje  poprzez opowiadanie im historii o własnych sukcesach i porażkach, dobrych i złych czasach oraz osiągnięciach i napotkanych problemach. Prawdziwe poznanie swoich wartości – kim jest, w co wierzy, jak się zachowuje w danych sytuacjach – z właściwych powodów i we właściwy sposób, to zazwyczaj wszystko, co wykorzystuje, aby kierować innymi.

Autentyczny przywódca okazuje wrażliwość, a jednocześnie całkowicie rozumie, gdzie leży granica jego wpływu na innych.

Zachęca ludzi do stawania twarzą w twarz wobec wyzwań, inspiruje ich do działania, tak by ich praca przynosiła korzyści zarówno im, jak i firmie, której stanowią część. Przyczynia się do rozwoju swojego zespołu w sposób pośredni i bezpośredni.

Należy pamiętać, że przywódcą się zostaje, a nie rodzi. W procesie stawania się autentycznym przywódcą, niezbędna  jest systematyczna praca nad rozwojem umiejętności przywódczych i interpersonalnych. Autentyczny przywódca nie podąża za utartymi szlakami. Szuka własnych sposobów myślenia i pomysłów na działanie. Nie obawia się tego, że będziecie coś robić inaczej, jeśli zdecyduje się zrobić coś w odmienny sposób, wdraża swoją decyzję.  O to chodzi w przywództwie – budowanie rzeczywistości w zgodzie ze sobą, a przy tym inspirując innych.

Autentyczność w przywództwie jest podróżą, która trwa całe życie i polega na uczeniu się przez doświadczenie oraz dzieleniu się nim w trakcie jej trwania.

Nasuwa się tutaj pytanie – po co wkładać tyle wysiłku w stawanie się autentycznym przywódcą? Otóż, jeśli chcesz mieć zaangażowany i lojalny zespół, bycie autentycznym liderem jest niezbędne. Pracownik przychodzi pracować do firmy, a jeśli odchodzi, odchodzi od szefa.