Zaznacz stronę

Jako lider zespołu może być dla Ciebie niewygodne zadawanie właściwych pytań. W końcu ludzie, których prowadzisz, oczekują odpowiedzi.

Czy zadajesz sobie i swojemu zespołowi właściwe pytania?
Czy te pytania skłonią Cię do bardziej śmiałych wyzwań?
Czy te pytania zepchną cię ze znanych już ścieżek i pozwolą ci odrzucić ciężkie łańcuchy nawyku?

Ograniczenia sukcesu

Według Adama Morgana i Marka Bardena istnieją cztery rodzaje ograniczeń, z którymi zmaga się dziś większość firm. W swojej książce A Beautiful Constraintthey wymieniają główne ograniczenia w ten sposób:
1) Ograniczenie fundamentu, w którym brakuje nam czegoś konwencjonalnego i zwyczajowego jako podstawowej podstawy dla przemysłu. Na przykład, gdy produkt nie spełnia funkcji „kluczowej”.
2) Ograniczenie zasobów, takie jak niewielki lub żaden budżet przeznaczony na marketing.
3) Ograniczenie czasu, który jest świetnym niwelatorem, który wszyscy dzielimy!
4) Ograniczenie metody, przez którą jesteś zmuszony do zrobienia czegoś w określony sposób.

Z badań autora wynika, że żadne z tych ograniczeń nie musi być rzeczywiste, ponieważ rzadko kiedy występują ograniczenia zewnętrzne. Mówili dalej: „To ograniczenia umysłu jednostki lub kultury organizacji wydają się najbardziej nas ograniczać”.

Wolność na sukces

Ważne jest, abyś spełniał rolę lidera w swojej organizacji. Zadaj sobie pytanie czy zadajesz ważne pytania, które mogą doprowadzić zespół do sukcesu. Czy pytania, które zadasz, przyniosą Twojej firmie innowacyjność i wzrost?