Potencjał w zakresie wykorzystania Samorządowych CUW

Raport Powiatowe Centra Usług Wspólnych, czyli o wykorzystaniu narzędzi biznesowych w zarządzaniu administracją publiczną. Jego celem było sprawdzenie pierwszych doświadczeń funkcjonowania CUW w samorządzie powiatowym i określenie kierunków jego rozwoju w przyszłości. Samorządowe Centra Usług Wspólnych (CUW) to jednostki organizacyjne powołane na mocy nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw, która weszła w życie…

Pierwsze CUW

Pierwsze CUW w sektorze publicznym powstały w Wielkiej Brytanii, która stała się jednym z liderów wdrażania rozwiązań tego typu w Europie i na świecie. Wielka Brytania jest przykładem kraju, w którym z powodzeniem przeniesiono nowoczesne narzędzia podnoszące efektywność zarządzania z sektora biznesu do sektora publicznego. Ewaluacja funkcjonowania brytyjskich CUW, dokonana przez organizacje samorządowe, pozwoliła stwierdzić,…