Zaznacz stronę

Pierwsze CUW w sektorze publicznym powstały w Wielkiej Brytanii, która stała się jednym z liderów wdrażania rozwiązań tego typu w Europie i na świecie. Wielka Brytania jest przykładem kraju, w którym z powodzeniem przeniesiono nowoczesne narzędzia podnoszące efektywność zarządzania z sektora biznesu do sektora publicznego. Ewaluacja funkcjonowania brytyjskich CUW, dokonana przez organizacje samorządowe, pozwoliła stwierdzić, że jednostki samorządu terytorialnego, które wprowadziły wskazane rozwiązania, znacząco zredukowały koszty administracyjne swojego funkcjonowania, wykorzystały potencjał powstały w ramach ekonomii skali, podniosły jakość realizowanych usług publicznych, zmniejszyły ryzyko błędów w zarządzaniu, a także lepiej wykorzystały posiadane zasoby ludzkie w organizacji. Zmiany dokonują się również w obszarze publicznym, w którym nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym umożliwiła samorządom od 2016 r. realizację zadań poprzez tworzenie CUW.

Polska, jak wskazuje raport opracowany przez Deloitte, należy obecnie do liderów globalnego rynku usług wspólnych w szeroko pojętym biznesie, jest również jednym z najciekawszych kierunków do lokowania Centrów Usług Wspólnych. W raporcie sporządzonym przez firmę Tholons „Top 100 Outsourcing Destinations na 2015” Kraków został wskazany jako najlepsza lokalizacja dla tego typu przedsięwzięć outsourcingowych.

Centra Usług Wspólnych to koncepcja biznesowa. Kierowana jest głównie do grup spółek powiązanych, których celem jest optymalizacja obszarów, które nie stanowią core business’u na rzecz szybszego i bardziej systematycznego rozwoju głównego biznesu.

Stworzenie CUW może być również impulsem dla wdrożenia wspólnego zintegrowanego systemu informatycznego umożliwiającego szybsze i wygodniejsze raportowanie. Należy jednak pamiętać, że każde Centrum Usług Wspólnych zobowiązane jest działać w oparciu o umowę o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (z ang. service-level agreements – SLA), która zawierana jest między CUW, a spółką będącą dla niego Klientem wewnętrznym.