Zaznacz stronę

Potencjał w zakresie wykorzystania Samorządowych CUW

Raport Powiatowe Centra Usług Wspólnych, czyli o wykorzystaniu narzędzi biznesowych w zarządzaniu administracją publiczną. Jego celem było sprawdzenie pierwszych doświadczeń funkcjonowania CUW w samorządzie powiatowym i określenie kierunków jego rozwoju w przyszłości....

Pierwsze CUW

Pierwsze CUW w sektorze publicznym powstały w Wielkiej Brytanii, która stała się jednym z liderów wdrażania rozwiązań tego typu w Europie i na świecie. Wielka Brytania jest przykładem kraju, w którym z powodzeniem przeniesiono nowoczesne narzędzia podnoszące...