Zaznacz stronę

Następny poziom: Twojej firmy zysków efektywności

Nasze specjalności

ROZWÓJ I DORADZTWO STRATEGICZNE

 • Rozwój dostawców na różnych etapach (zarządzanie rozwojem i wzrostem);
 • Prowadzenie fuzji i przejęć. Wsparcie procesów przejęcia oraz procesów po zakończeniu działań integracyjnych, celem osiągnięcia oczekiwanego efektu synergii;
 • Kompleksowa i strategiczna reorganizacja relacji z klientami; renegocjacje kontraktów;
 • Rozwój zasobów ludzkich i zarządzanie talentami;
 • Zarządzanie zmianą w organizacji; pomoc w procesach transformacji;
 • Zarządzanie finansami w nietypowych procesach gospodarczych.

DZIAŁANIA OPERACYJNE

 • Optymalizacja procesów produkcyjnych;
 • Zarządzanie zakupami i łańcuchem dostaw (uproszczenie, redukcja kosztów, optymalizacja lokalizacji);
 • Kompleksowa i strategiczna reorganizacja relacji z klientami w tym renegocjacje kontraktów;
 • Reorganizacja struktury organizacyjnej i modelu operacyjnego;
 • Redukcja kosztów stałych; analizy porównawcze i miary wydajności, poprawa skuteczności organizacyjnej;
 • Zindywidualizowane programy szkoleniowe; kompleksowe usługi: od wstępnej koncepcji do gotowego rozwiązania.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 • Działania realizowane na terenie całego świata;
 • Organizacja komunikacji kryzysowej w całym łańcuchu dostaw;
 • Opracowanie mapy ryzyka i przygotowanie planów rozwiązania sytuacji kryzysowych;
 • Nadzór nad realizacją planów działania i postępem oraz monitorowanie ryzyka zgodnie z ustalonymi rozwiązaniami;
 • Organizacja transportu specjalnego celem zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw;
 • Zapewnienie rezydentów u dostawców oraz w zakładach klientów;
 • Zarządzanie tymczasowe.

AUDYTY I BADANIA RYNKOWE

 • Wsparcie w przygotowaniach do audytów: ISO/TS 16949 i VDA 6.3;
 • Kompleksowe audyty kontrolne celem sprawdzenia zgodności z normami ISO/TS 16949 i VDA oraz przygotowanie zaleceń poaudytowych;
 • Przygotowanie i wdrożenie procedur zgodnych ze specjalnymi wymaganiami klienta;
 • Systematyczny nadzór nad rozwojem dostawców Tier 1 i Tier 2;
 • Badania rynkowe w obszarze technicznym i ekonomicznym.

O nas