Zaznacz stronę

Wraz ze wzrostem liczby przypadków COVID-19 firmy zaczęły wdrażać politykę pracy z domu. Niestety nie ma to zastosowania w niektórych sektorach przemysłu. Dla producentów praca w domu jest niemożliwa.

Produkcja musi być kontynuowana w zakładach, opierając się na całym wymaganym sprzęcie i maszynach. Czy nam się to podoba, czy nie, zakłady produkcyjne nadal muszą działać. Teraz wyzwaniem jest utrzymanie ciągłości produkcji, przy jednoczesnym unikaniu przenoszenia COVID-19. Poniżej przedstawiamy Wam kilka bezpiecznych wskazówek, które producenci mogą zastosować.

  1. Wykonaj rutynowe kontrole temperatury

Kontrole temperatury należy przeprowadzać rutynowo każdego dnia. Staraj się aktywnie zachęcać chorych i narażonych pracowników (osoby z grupy wysokiego ryzyka) do pozostania w domu. Poproś pracowników o natychmiastowe zgłoszenie złego samopoczucia.

Zapewnij czyste maski i zachęcaj do codziennego mycia rąk lub dezynfekcji. Rozważ zapewnienie bezpłatnego lunchu, aby pracownicy nie musieli szukać jedzenia na zewnątrz, co zmniejszy ryzyko przeniesienia choroby.

  1. Skróć godziny pracy

Ponieważ popyt konsumencki obecnie spada, skrócenie godzin pracy to mądra decyzja, którą możesz podjąć. Jednak musi istnieć porozumienie między Tobą, jako liderem firmy, a Twoimi pracownikami, dotyczące godzin pracy, zwłaszcza jeśli mają być potrącone z wynagrodzenia.

  1. Wprowadź dystans fizyczny

Ograniczenia fizyczne należy traktować poważniej. Ogranicz liczbę osób w pokoju. Upewnij się, że wszyscy zachowują odległość dwóch metrów między sobą np. tworząc przejścia w jedną stronę, otwierając więcej wejść i wyjść lub zmieniając układ siedzeń w pokojach socjalnych.

  1. Zwiększenie liczby zmian

Jeśli nie planujesz zminimalizować swojej zdolności produkcyjnej poprzez skrócenie czasu pracy, powinieneś częściej zmieniać swoich pracowników. I znowu, należy to omówić z całym personelem.

Zwiększenie liczby zmian jest w rzeczywistości próbą uczynienia praktyki dystansu fizycznego bardziej skuteczną, ponieważ pracownicy będą pracować w różnym czasie. Nie będą musieli pracować w tym samym pomieszczeniu w tym samym czasie.

  1. Zautomatyzuj planowanie produkcji

Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania COVID-19, powinieneś zacząć bardziej polegać na automatyzacji. Nie tylko na sprzęcie, takim jak roboty przemysłowe, ale także na oprogramowaniu, zwłaszcza takim, które automatyzuje planowanie produkcji. Ale dlaczego jest to takie konieczne?

Oprogramowanie produkcyjne upraszcza proces produkcyjny, automatyzując większość związanych z nim procedur. W ten sposób można ograniczyć wykorzystanie pracy ludzkiej, co może być skutecznym rozwiązaniem minimalizującym ryzyko przeniesienia COVID-19.

Nie ma standardowego rozwiązania dla prowadzenia produkcji w czasie pandemii. Jednak dzięki optymalnemu wdrożeniu procedur bezpieczeństwa i higieny proces ten powinien nadal przebiegać dobrze.