Zaznacz stronę

Pojawienie się robota kolaboracyjnego na nowo definiuje relacje między człowiekiem a robotem. 

Poza oczywistymi oszczędnościami powierzchni podłogi, współpraca między człowiekiem a robotem oferuje producentom wiele korzyści. Przejmując pracochłonne, powtarzalne i potencjalnie niebezpieczne zadania, roboty kolaboracyjne poprawiają warunki pracy ludzi i pozwalają im skupić się na zadaniach o wyższej wartości, które wymagają sprawności manualnej i ludzkiej pomysłowości. Otwiera to zupełnie nowy świat możliwości bardziej wydajnej i elastycznej pracy.

Wymagania przemysłowe w zakresie automatyzacji operacji montażu małych części prowadzą do technologii związanej z pracą we wspólnym środowisku robotów i pracowników. Takie rozwiązania wykazują się najwyższą elastycznością i łatwością obsługi. Jednym z wyzwań jest opracowanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa personelu w takich warunkach. Aby roboty zespołowe stały się użyteczne, użytkownicy końcowi, którzy nie są ekspertami w dziedzinie robotyki, muszą być w stanie poinstruować ich do wykonywania różnych zadań.

Roboty współpracujące są zautomatyzowane, programowalne i zdolne do ruchu na trzech lub więcej osiach. Typowe zastosowania robotów obejmują spawanie, malowanie, montaż, pobieranie i umieszczanie płytek z obwodami drukowanymi, pakowanie i etykietowanie, paletyzowanie, kontrolę produktów i testowanie; wszystko to odbywa się z dużą wytrzymałością, szybkością i precyzją. Mogą one pomóc w przenoszeniu materiałów. Według Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) w 2015 roku na całym świecie działało około 1,64 miliona robotów przemysłowych.

Niektóre roboty są zaprogramowane tak, aby wiernie wykonywały określone czynności w kółko (powtarzalne czynności) bez zmian i z dużą dokładnością. Działania te są określane przez zaprogramowane procedury, które określają kierunek, przyspieszenie, prędkość, opóźnienie i odległość serii skoordynowanych ruchów.

Inne roboty są znacznie bardziej elastyczne, jeśli chodzi o orientację obiektu, na którym pracują lub nawet zadanie, które musi być wykonane na samym obiekcie, które robot może nawet potrzebować do identyfikacji. Na przykład, w celu bardziej precyzyjnego prowadzenia roboty często zawierają podsystemy wizyjne maszyn, działające jako ich czujniki wizyjne, połączone z potężnymi komputerami lub sterownikami.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych robotów przemysłowych, roboty współpracujące są wyposażone w zaawansowaną technologię czujników, która umożliwia im bezpieczną interakcję z ludźmi. Oprócz monitorowania pozycji i prędkości robota, czujniki te zatrzymują i cofają robota w przypadku kontaktu z człowiekiem. Dodatkowe zabezpieczenia zapobiegają uwięzieniu przez robota części ciała, takich jak kończyny i palce, i pozwalają człowiekowi po prostu popchnąć robota z powrotem, jeśli znajdzie się on zbyt blisko.

Międzynarodowa Federacja Robotyki przewidziała wzrost liczby robotów przemysłowych na świecie i szacuje, że do 2020 r. w fabrykach na całym świecie zostanie zainstalowanych 1,7 mln nowych robotów. Szybki postęp w technologiach automatyzacji (np. roboty stacjonarne, roboty kolaboracyjne i mobilne) może poprawić warunki pracy.