Zaznacz stronę

Wracamy do prostych zasad.

Jeśli jesteś menedżerem, który stara się określić, w jaki sposób zapewnić długofalowy sukces swojej firmy, możesz znaleźć wartość w tym, co nazywa się potocznie Powrotem Do Fundamentów. Jest to kompleksowy program mający na celu odnowienie podstawowych zasad biznesowych, które każda organizacja powinna udoskonalić, aby konkurować na poziomie światowej klasy.

Istnieje 7 elementów centralnych, które obejmują Powrót Do Fundamentów. Każda z nich ma na celu ustanowienie wewnętrznych możliwości i kompetencji potrzebnych do przetrwania każdego wyzwania, jakie wytworzyło się w krajobrazie rywalizacji w XXI wieku.

Programów obejmuje 7 głównych filarów:

  1. Wizja oraz misja: często bagatelizowany fragment budowy organizacji to odpowiedź na pytanie: jakie jest „nasze why”? Czyli po co istniejemy i gdzie zmierzamy? Dla wielu właścicieli czy akcjonariuszy jedynym celem istnienia jest podnoszenie wartości dla akcjonariuszy. Jednakże takie sformułowanie stanowi stanowczo za małą zachętę dla organizacji. Zatem pierwszy i kluczowy element Powrotu Do Fundamentów to odpowiedź na pytanie: „gdzie zmierzamy?”
  2. Planowanie strategiczne: program ten określa strategiczny plan i trwający proces realizacji strategii, który identyfikuje inicjatywy wymagane do przeniesienia organizacji z jej obecnego stanu do osiągnięcia jej długoterminowej wizji. Ten program działa jak klej dla pozostałych programów, które składają się na receptę na powrót do fundamentów i określa kilka najważniejszych kroków działania.
  3. Dopasowanie kultury organizacji: ten program reorganizuje kulturę wspierającą wizję firmy. Koncentruje się na kulturalnych aspektach strategii, przywództwa, orientacji motywacyjnej, zarządzaniu ryzykiem i zdolnościach adaptacyjnych. Określają one modyfikacje niezbędne do zmiany zachowań organizacyjnych potrzebnych do realizacji celów wyznaczonych w strategii.
  4. Komunikacja: w tym programie ustanowiono potrzebne mechanizmy i narzędzia wymagane do poprawy sposobu, w jakim kierownictwo i personel komunikują się w ramach organizacji. Zawiera zestaw inicjatyw, które określają narzędzia, techniki i praktyki umożliwiające przejrzystą i efektywną komunikację. Prawidłowa komunikacja jest niezbędnym elementem budowy zaufania w każdej organizacji. Bez zaufania nie można zbudować efektywnych zespołów zarządzających oraz kultury przywództwa opartego na autorytecie. Innymi słowy komunikacji i zaufania żaden program strategiczny nie może powieść się w dzisiejszych czasach.
  5. Usprawnienie procesów biznesowych: ten program zmienia wyobrażenia na temat sposobu, w jaki praca jest wykonywana, aby osiągnąć doskonałość wymaganą dla organizacji, by zachwycić swoich klientów i napędzać innowację. W praktyce identyfikujemy wszystkie procesy potrzebne dla realizacji misji oraz definiujemy ich miejsce w strukturze organizacji. Ustalamy osoby odpowiedzialne za realizację procesów oraz zasady pomiaru efektywności ich pracy. Ta praca określa wreszcie sposoby optymalizacji wydajności i określa ludzi oraz technologie potrzebne do usprawnienia operacji.
  6. Ciągłe doskonalenie pracowników: ten program podkreśla aspekt ludzi biznesu. Identyfikuje sposoby na odświeżenie umiejętności i możliwości pracowników poprzez dostosowanie inicjatyw rozwoju personelu do miejsca, w którym zmierza firma (zgodnie z jego wizją), a nie tylko do spełnienia bieżących potrzeb.
  7. Zarządzanie projektami i inicjatywami: ten program określa środowisko wymagane do zarządzania i monitorowania wdrożenia różnych inicjatyw obejmujących plan strategiczny. Wprowadza niezbędną infrastrukturę, aby zapewnić pomyślne wykonanie strategii, patrząc na całe portfolio projektów i programów firmy. Umożliwia to podejmowanie strategicznych decyzji, gdy plan strategiczny ewoluuje w czasie.

Opisane powyżej filary programu zakładają istnienie silnego zespołu zarządzającego prowadzonego przez efektywnego lidera. Te podstawowe programy nie znają granic branżowych i mogę być szeroko stosowane zarówno przez podmioty prywatne, jak i publiczne. Jest to uniwersalny charakter koncepcji Powrotu do Fundamentów.