Zaznacz stronę

Na jego pamiątkę napisano już wiele artykułów w tym ta autorstwa Billa Taylora w Harvard Business Review. Dlaczego właśnie Herb Kelleher?

Kluczem do sukcesu Kelleher było skupienie się na ludziach – klientach, pracownikach i dostawcach. Uosabiał on „szacunek dla ludzi” (lub „ludzką naturę”) filaru Lean i pokazał, jak skuteczne, autentyczne i empatyczne może być przywództwo.

Wszyscy możemy uczyć się od niego, że można stworzyć ogromną wartość ekonomiczną opartą na prawdziwych i wspaniałomyślnych wartościach ludzkich, dlaczego nadzieję na osiągnięcie sukcesu na rynku musi znaleźć odzwierciedlenie w tym, co budujesz w miejscu pracy.

Misją Southwest było „zdemokratyzowanie nieba” poprzez ułatwienie wszystkim latania. Kelleher i Southwest odniosły sukces i do dnia dzisiejszego wzmacniają tę misję, unikając taktyk, jak pobieranie opłat za bagaż podręczny. Kelleher traktował zasady korporacyjne jako drogowskazy, a nie mury. Zachęcał swoich pracowników do „obsługiwania klienta bez względu na zasady”.

Skupienie się na ludziach miało również charakter wewnętrzny, a „8 swobód” Southwest stworzyło niesamowitą kulturę korporacyjną, która obejmuje „wolność innowacji”, „wolność osiągnięcia finansowego bezpieczeństwa” oraz „wolność uczenia się i rozwoju”.

Kelleher postrzegał biznes jako ekosystem, w którym wszyscy mogliby osiągnąć sukces, gdyby pracowali razem. Istnieje wiele historii o tym, jak faktycznie pomagał konkurentom.

Dwie spółki najbardziej uosabiały „integralną” firmę: Toyota i Southwest Airlines.

Do tej listy można dodać również „konkurentów”, podobnie jak w przypadku Southwest, Toyota współpracowała z konkurentami, takimi jak GM (NUMMI), próbując stworzyć wspólną wartość. Niestety ten sposób myślenia jest tak specyficzny, że partnerstwa często nie odnoszą sukcesu.

Kolejną cechą, która doprowadziła Southwest do sukcesu, jest skupienie się na prostocie i spójności: pojedynczy rodzaj samolotu w celu zmniejszenia kosztów utrzymania i zwiększenia wymienności, prosty sposób wsiadania.

Poświęć trochę czasu na refleksję nad Herbem Kelleherem. Jak możemy się uczyć i ulepszać jego dążenie do budowania wartości poprzez skupienie się na ludziach? Jak możemy rozwijać wartość klienta, jednocześnie będąc autentycznym i empatycznym w stosunku do potrzeb naszego zespołu? Jak możemy spojrzeć poza naszą organizację, nawet u naszych konkurentów, i pomóc im osiągnąć sukces, aby wszyscy brali w nim udział? Gdzie możemy się rozwijać, przyjmując prostotę i konsekwencję?