Zaznacz stronę

Informacje zarządcze to informacje używane do określania kierunku działalności, podejmowania decyzji wykonawczych i korygowania decyzji strategicznych, używane w celu reagowania na zmiany na rynku oraz na żądania klientów. Zazwyczaj są to informacje zbiorcze, składające się z pojedynczych transakcji biznesowych, agregowane z poziomu całej organizacji. Przygotowane poprawnie środowisko informacji zarządczej może zostać wykorzystane do uzyskania przewagi konkurencyjnej nad rywalami, którzy nie zbierają właściwych danych na czas.

Prawidłowo zbudowany system zbierania i przetwarzania informacji zarządczej może stanowić przewagę konkurencyjną.

Co ciekawe, nawet w czasie Big Data, praca wymagana do tworzenia i dostarczania informacji zarządczych dla kadry kierowniczej jest często wykonywana jako osobny zestaw działań (zwykle ręcznych), które występują po zakończeniu transakcji biznesowych. Chociaż takie podejście jest powszechnie stosowane, przestaje być już dziś odpowiednie.

Zbieranie informacji zarządczych w czasie rzeczywistym, zamiast gromadzić je później, jest bardzo korzystne, ponieważ eliminuje obciążenie związane z wykonywaniem określonych zadań po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Co ważniejsze, pozwalają one reagować adaptacyjne w czasie, gdy trwają działania. Konieczne jest zatem, aby Twoja firma zorganizowała swoją pracę (i odpowiednio ją zautomatyzowała), aby informacje zarządcze zbierane były jako bezpośredni produkt uboczny wykonywania czynności związanych z pracą – a nie zebranych i zorganizowanych po fakcie.

Informacja zarządcza w czasie rzeczywistym wspiera zdolność elastycznego dostosowywania się do potrzeb rynkowych.

Oto kilka wskazówek, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu tak opisanego środowiska pracy:

  • Należy wbudować proces ustalania zmieniających się potrzeb w zakresie informacji zarządczej w przedsiębiorstwie, aby zapewnić, że „właściwe” informacje są przechwytywane i przygotowywane w celu wspomagania procesu decyzyjnego w zarządzaniu.
  • Podstawowe systemy oparte na transakcjach w firmie powinny być zaprojektowane w celu tworzenia informacji zarządczych potrzebnych managerom. Informacje zarządcze nie powinny być dodatkowym i wymagającym obciążeniem.
  • Dostęp do informacji zarządczych tworzonych przez te podstawowe systemy powinien być możliwy dzięki połączeniu systemów hurtowni danych i analityki danych (szkieletu dowolnego solidnego środowiska technologicznego „Big Data”.) Możliwość „drążenia” danych stosowane w procesie decyzyjnym są zasadniczą cechą tego rodzaju systemów.
  • To środowisko informacji zarządzania musi stanowić część przyszłych planów strategii IT, aby zapewnić ciągłość udoskonalania i ewolucji.
  • Kierownictwo wyższego szczebla potrzebuje edukacji i szkoleń w zakresie korzystania z tych systemów analizy danych i hurtowni danych w miarę ich opracowywania. W rzeczywistości powinni oni od początku brać udział w projektowaniu tych systemów, aby zapewnić działanie tych aplikacji w sposób, w jaki chcą.

Kierownictwo wyższego szczebla potrzebuje edukacji i szkoleń w zakresie korzystania z tych systemów analizy danych i hurtowni danych.

Twoja firma musi zbierać i przeważać informacje zarządcze w czasie rzeczywistym, a nie zebrać i przygotować je po fakcie. Jako lider biznesu musisz zaakceptować tę koncepcję, ponieważ zapewni Ci „krok do przodu” przed konkurencję, która nadal robi to w staroświecki sposób i jest jedyną drogą do pełnego wykorzystania twoich inwestycji w IT.