Zaznacz stronę

Automatyzacja powinna obejmować tylko procesy efektywne, inaczej to automatyzacja strat

Kluczem do sukcesu jest dobranie zarówno najlepszych praktyk procesowych, jak i rozwiązań technologicznych w taki sposób, aby balans pomiędzy wydatkiem inwestycyjnym a uzyskaną efektywnością był optymalny. Punkt tego balansu, zwanego przez zespół DBR77.com punktem ekonomicznego uzasadnienia technologii (PEUT), jest zróżnicowany w zależności od rynku oraz branży. PEUT nieustannie przesuwa się w wyniku obniżenia kosztu technologii oraz wzrostu kosztu wynagrodzeń.

PEUT łączy świat technologii i businessu, pokazując w twardy sposób, czy fantazje i pomysły inżynierów mają uzasadnienie ekonomiczne, czy może jeszcze nie. Gwałtownie przyspieszający rozwój technologii potwierdza, że jest ona dziś jeszcze nieefektywna ekonomicznie, ale może taka być już jutro. Gdy przegapimy ten moment, nasi konkurenci mogą nas wysadzić z siodła już na stałe. Nieustanna analiza dostępnych na rynku najlepszych praktyk oraz możliwych rozwiązań w zakresie automatyzacji stała się jednym z głównych obowiązków liderów naszych czasów.

Wszyscy już widzą sens w automatyzacji, ale ciągle jest więcej „przeciw” niż „za”Analiza danych rynkowych oraz praca z naszymi klientami potwierdzają, że proces wdrażania robotów zachodzi bardzo powoli i jest rozłożony na wiele etapów . Przyczyn takich sytuacji może być wiele. Według badań zrealizowanych przez DBR77.com do najczęstszych przyczyn braku automatyzacji należy zaliczyć:

  • brak stosownych kadr automatyków i programistów;
  • brak środków na finansowanie inwestycji bądź zgód korporacyjnych;
  • strach przed awariami i przestojami wynikającymi z awarii;
  • strach pracowników przed pracą z nieznanymi rozwiązaniami;
  • brak partnerów po stronie firm integracyjnych rozumiejących cały proces oraz sens ekonomiczny działania.

Sposobów na rozwiązanie powyższych możliwości można szukać chociażby w ogromnych firmach Automotive, które wybudowały w swoich strukturach stosowne kompetencje, bądź nawiązały trwałe relacje z dostawcami robotów. Oczywistym jest jednak, że średnich i małych firm nie stać na inwestycję skalowaną do potrzeb np. dużych producentów samochodów.

Z drugiej strony rynek pracy jest niezwykle trudny. Od 3 lat średnie wynagrodzenie w Polsce podnosi się o około 7 %. Dodatkowo rośnie ilość wykorzystywanych dni urlopowych oraz rotacja pracowników. W rezultacie średni koszt pracownika, łącznie z jego pozyskaniem i wdrożeniem, przyrasta rocznie o około 12%. Nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała ulec zmianie w najbliższym czasie.

Przykład: zmiana kosztu pracy odbiera rentowność produkcji w Polsce
Zmiana kosztu pracy sprawia, że Polska – jako trzeci w Europie producent części samochodowych – jest w bardzo trudnej sytuacji. Znając realia branży automotive można przyjąć, że rentowność produkcji wynosi 7-10% EBIT do przychodu.

W zależności od rodzaju produkowanego komponentu praca ludzi stanowi od 20 do 25% sumy kosztów. Jeżeli założymy, że koszty pracy nadal będą rosły w obecnym tempie, to już za maksymalnie 3 lata projekty staną się nierentowne na poziomie EBIT. Czy uda się wynegocjować podwyżki cen z klientami? Raczej nie, bo jak odpowiemy na pytanie: dlaczego nie zoptymalizowaliście i zrobotyzowaliście stanowisk tak jak inni?

 

Brak ludzi do pracy, nowa generacja pracowników
Rosnące koszty pracy to jeszcze nie koniec problemów pracodawców-producentów. Dużym wyzwaniem, z którym wszyscy się borykamy, jest brak rąk do pracy. Polskie firmy są poniekąd ofiarą własnego sukcesu. Konkurując niskimi kosztami produkcji, firmy w Polsce nieraz pozyskiwały zlecenia, znacząco przekraczające dostępne moce produkcyjne. Gdy produkcja startowała i rozpoczynano procesy rekrutacji, nagle okazywało się, że na rynku braku pracowników.

Z punktu widzenia pracodawcy sytuację komplikuje dodatkowo fakt, że coraz trudniej jest znaleźć pracowników, którzy chcą wykonywać monotonne, powtarzalne i często ciężkie fizycznie prace. W sytuacji, gdy mają oni wybór, zwyczajnie podejmują inną pracę. Efektem istniejącej sytuacji jest ciągły niedobór pracowników na liniach produkcyjnych wielu polskich producentów. Wysoka rotacja dodatkowo przyczynia się do bardzo niskiej jakość produkcji oraz generuje dodatkowe koszty. Nawet rekrutujące masowo agencje pracy tymczasowej nie są już w stanie dostarczać wymaganej liczby pracowników.

Odpowiedzią jest DBR77.com, agencja zawsze gotowych do pracy robotów
Problemy, z jakimi borykają się przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia kosztu i stabilności produkcji, można wymieniać bez końca. Pojawia się wobec tego pytanie: czy istnieje szansa, aby je wyeliminować? Na te potrzeby odpowiada platforma DBR77.com.

W dzisiejszych czasach nie musisz kupić samochodu, aby przemieścić się z punktu A do punktu B. Wystarczy, że masz aplikację Uber. Kolekcja płyt zamieniła się w konto na Spotify. I nikt już nie kupuje programu Photoshop w pudełku, aby zrobić kilka ulotek. Czas na współkorzystanie z dóbr w celu zaspokajania potrzeb. Bo ile czasu faktycznie jeździmy samochodem, który posiadamy, a ile czasu bezczynnie on na nas czeka? Taką właśnie formę innowacyjnego business modelu przyjęła nasza platforma DBR77.com.

Usługa DBR77 ma na celu odejście od fizycznego posiadania rzeczy w kierunku zaspokojenia potrzeby każdego przedsiębiorcy. Dzięki nam zamiast wszystkich kosztów oraz zobowiązań związanych z zakupem robota oraz zatrudnieniem drogiej kadry do jego obsługi, kupujesz tylko jego pracę.

Nasze roboty zawsze poprawiają wyniki finansowe naszych klientów

Prześledźmy ten proces krok po kroku:

·         Startujemy od przygotowania stanowiska do pracy robota, wykorzystując narzędzia lean manufacturing. Dokładnie analizujemy, czy praca na danym stanowisku jest zaprojektowana w formule optymalnej. Redukujemy wszystkie możliwe straty.

·         W drugim etapie opracowujemy technologię dla wybranego stanowiska i analizujemy efekt ekonomiczno-finansowy rozwiązania. Jeżeli nie osiągniemy minimalnego zakładanego poziomu oszczędności, to wracamy do projektowania stanowiska.

·         Następnie montujemy robota na stanowisku, programujemy go oraz przeprowadzamy szkolenie dla operatorów. Nikt nie może się bać naszych robotów. One przecież mają z nami współpracować latami.

·         Cały proces jest nadzorowany online w czasie rzeczywistym. Analizujemy go na podstawie odczytów systemowych oraz video z kamery przemysłowej. Wszystko w zasięgu ręki klienta, naszego serwisu oraz zespołu wsparcia producenta robotów.

·         Przeprowadzamy przeglądy okresowe oraz dokonujemy ponownego programowania, jeśli występuje taka potrzeba.

·         Finalnie rozliczamy pracę stanowiska.

Cały proces realizowany jest bez jakichkolwiek inwestycji ze strony naszego klienta. Jak w każdej agencji pracy, liczy się tylko praca.

Jesteśmy konkurencyjni tylko wtedy, gdy każdy robi to, na czym się zna najlepiej
Najważniejsze dla naszych klientów jest to, że DBR77.com całościowo realizuje proces przygotowania stanowiska produkcyjnego oraz jego robotyzacji. Po uruchomieniu produkcji przedsiębiorca nie martwi się już o dane stanowisko, może skoncentrować się na swojej podstawowej działalności.

Sama idea przyciągnęła już niejednego przedsiębiorcę, ponieważ sprawia, że człowiek zaczyna wierzyć w to, że robotyzacja może być prosta i przyjemna. Tak to przecież przedstawiamy. Nic jednak nie przekona przedsiębiorcy tak bardzo, jak przykład z życia wzięty, realny projekt, który można samemu prześledzić na podstawie konkretnych liczb.

Oferta wyjściowa dla naszych klientów to 90% aktualnego kosztu wynagrodzenia na stanowisku oraz umowa na utrzymanie kosztów bez zmiany przez trzy lata plus jeden rok. Jeden z naszych klientów, u którego produkcja odbywa się w systemie 3-zmianowym, oddał nam do opracowania stanowisko, na którym pracowało 2 operatorów. Zmiana organizacji pracy spowodowała, że jednym ramieniem robota oraz jednym operatorem w trakcie zmiany można było zrealizować produkcję o 10% większą.

W chwili podpisywania umowy, strony uzgodniły, że średni roczny całkowity koszt pracownika na stanowisku wynosił 60 tysięcy złotych. Dla wyliczenia kosztu pracy przyjęto absencję chorobową na stanowisku w wymiarze 12 dni oraz 26 dni urlopu. Dla kolejnych lat analizy utrzymano 7% wzrost kosztu pracy. W tym przypadku oszczędność dla klienta z pracy z platformą DBR77.com wyniosła 532 tysięcy złotych w okresie 4 lat. Pamiętając, że współpraca z DBR77 nie oznacza żadnej inwestycji, jest to faktyczny „czysty zysk” bez ryzyka.

DBR77.com to oferta dla wszystkich, aby stać się konkurencyjnym nawet względem tych największych
Automatyzacja to przyszłość, krok w przód. Krok, który poprawia jakość, wydajność i innowacyjność. DBR77 wyciąga dłoń do tych małych i większych firm, aby przejść wspólnie ten proces i zautomatyzować świat.