Zaznacz stronę

Dzisiejsze możliwości cyfrowe są obiecujące dla dużych i małych firm. Gwałtowny spadek kosztów operacji obliczeniowych oraz doskonała komunikacja sprawiły, że cyfryzacja obejmuje już nie tylko duże i bogate jednostki, ale także średnie i małe. Aby jednak zrealizować tę obietnicę, liderzy biznesu muszą być skłonni do ponownej redefinicji procesów biznesowych swojej firmy. W rzeczywistości procesy muszą zostać poszerzone, aby objąć wszystkie powiązane obowiązki i zadania, niezależnie od projektu organizacji lub „łańcucha dowodzenia” i muszą być przeprojektowane niezależnie od aktualnych lokalizacji i fizycznego zakładu. W przeciwnym razie wprowadzenie zdigitalizowanych technologii tak operacyjnych jak i sprzedażowych, może prowadzić do ogromnego bałaganu.

Wejście w erę cyfrową wymaga redefinicji wszystkich procesów businessowych.

Zazwyczaj praca jest określana przez granice podziału i jednostek biznesowych. Specyficzny rodzaj pracy jest wykonywany w jednym dziale lub jednostce biznesowej, a następnie przekazywany do następnego działu / jednostki w celu dalszego podziału pracy podobnie jak linia montażowa. Linia montażowa, biorąc pod uwagę moc dzisiejszej technologii cyfrowej, staje się niepotrzebną konstrukcją. Wiele przekazów ręcznych sprawia, że

 podejście oparte na linii montażowej jest kosztowną, czasochłonną i podatną na błędy propozycją.

W połączeniu z faktem, że technologia cyfrowa pozwala organizacji ignorować odległości geograficzne w wykonywaniu działań w pracy i można wyobrazić sobie pracowników, którzy mogą obejmować cały świat i składać się z osób, które uczestniczą zdalnie w zespołach roboczych bez większego wpływu na wydajność (z wyjątkiem efektu, który powoduje brak kontaktu z człowiekiem).

Technologia cyfrowa zapewnia organizacjom większą elastyczność w definiowaniu środowiska pracy.

Ta możliwość zapewnia organizacji większą elastyczność w definiowaniu środowiska pracy. Można ustalić lokalizacje zdalnych miejsc pracy, aby lepiej spełniać potrzeby klientów. Poszczególni współpracownicy mogą mieć swobodę działania w pobliżu swoich „klientów”, gdziekolwiek się znajdują. Zasadniczo procesy biznesowe nie muszą być ograniczane przez raportowanie linii czy geografii w tego rodzaju modelu operacyjnym. Rzeczywiście, sukces zespołów interdyscyplinarnych zależy od zdefiniowania procesów biznesowych, które nie znają żadnych granic.

Obserwacja pracy globalnych zespołów zadaniowych potwierdza, że należy pamiętać o kilku konsekwencjach:

  • Procesy będą wymagały przeprojektowania, niezależnie od aktualnych granic organizacyjnych. Należy położyć nacisk na wykonywanie „całej pracy” zamiast tylko określonych elementów. Celem zmiany jest przypisanie odpowiedzialności do efektu, a nie procesu.
  • Zadania zostaną ponownie zdefiniowane. Wszystkie związane z tym obowiązki i zobowiązania związane z wykonywaniem „całej pracy” będą musiały być złożone w specyfikację pracy.
  • Tradycyjna struktura organizacyjna będzie musiała zostać dostosowana, aby dostosować ją do zdalnych pracowników. Dzisiejsza struktura dowodzenia i kontroli powinna zostać zaktualizowana, aby umożliwić większą elastyczność w zarządzaniu personelem i monitorowaniu ich wydajności.
  • Role zarządzania będą również musiały ulec zmianie w tym bardziej elastycznym środowisku pracy. Menedżerowie muszą być przygotowani na to, aby stać się mniej wymagający i dostosować umiejętności coachingowe, które będą potrzebne do motywowania geograficznie rozproszonego personelu.
  • Będzie wyraźna potrzeba szkolenia każdego pracownika w zakresie podstaw procesów biznesowych firmy. Personel powinien zrozumieć, że procesy biznesowe są z natury powiązane ze sobą i każdy ma wpływ na finalny wynik całego zespołu.

Cyfryzacja organizacji oraz systemu pracy wymaga zmianę kultury organizacji w obszarze podstawowych zachowań.

Technologie cyfrowe są dziś obiecujące dla przedsiębiorstw. Jednak w tym przypadku chodzi o coś więcej, niż instalowanie nowych systemów i aplikacji. Zamiast tego należy ponownie przemyśleć wewnętrzny model operacyjny firmy. Inaczej mogłoby to doprowadzić do wielu niezamierzonych konsekwencji i marnotrawienia inwestycji w technologię cyfrową. W praktyce cyfryzacja organizacji oraz systemu pracy wymaga zmianę kultury organizacji w obszarze podstawowych zachowań, a to jest zadanie wymagające ostrożności oraz precyzyjnego planowania.