Zaznacz stronę

Zafascynowani innowatorami branżowymi, takimi jak Google, Apple i Uber, liderzy biznesu wszelkiego rodzaju chcą stać się „rozpraszaczem” w swoich branżach. Łatwiej powiedzieć, niż zrobić!

Co ciekawe, kluczem do odblokowania przełomowego myślenia, potrzebnego do wspierania agresywnej agendy innowacji, jest przywództwo i kultura organizacji. Są to jedyne elementy, które można wykorzystać do odróżnienia firmy od konkurentów.

Dlaczego sprowadza się to do przywództwa i kultury? Odpowiedź jest prosta, przywództwo napędza zachowanie, zachowanie ustanawia kulturę. To takie proste! Oto kilka podstawowych pytań, które należy zacząć od pytania o swoją organizację.

O przywództwie

 1. Jakie są atrybuty lidera wymagane do napędzania transformacji, aby osiągnąć Twoją Wizję?
 2. Które z atrybutów uważasz za mocne w zarządzaniu na średnim poziomie?
 3. Które z atrybutów uważasz za słabe strony swoich Liderów? Jak zacząłbyś przekształcać słabości w mocne strony?

O kulturze

 1. W jaki sposób obecna kultura (przekonania, zachowania, założenia) ułatwia lub utrudnia ruch zespołów w osiąganiu celów transformacji?
 2. W jaki sposób definicje odpowiedzialności, podejmowania decyzji i struktury ułatwiają lub utrudniają ruch zespołów w kierunku Twojej Wizji?
 3. Jak napędzać innowacje?

O transformacji i zmianie

 1. Czy uważasz, że Twoja organizacja jest wystarczająco sprawna, aby być konkurencyjną? Czy możesz poruszać się z prędkością wymaganą do zmiany? Jeśli nie, co należy zrobić, aby zwiększyć sprawność?
 2. Jakie jest twoje podejście do transformacji w celu poprawy jakości obsługi klienta?
 3. Jaka jest Twoja strategia, aby przenieść zespół do optymalizacji interakcji z klientami wewnętrznymi?

O talencie i rozwoju

 1. Czy uważasz, że przyciąganie, inspirowanie, zatrzymywanie i wdrażanie najlepszych talentów jest priorytetem dla firmy? Co robisz, aby to ułatwić?
 2. Jak rozwijasz swój zespół i pokazujesz, że ci zależy?
 3. W jaki sposób doradzasz pracownikom w tworzeniu wysoko wydajnych i zróżnicowanych zespołów?

W sprawie relacji z klientami, szans i innowacji

 1. Jak wprowadzasz innowacje w firmie?
 2. W jaki sposób firma wpływa na swoją branżę? Co jeszcze należy zrobić?
 3. Jak inspirujesz przedsiębiorcze myślenie i zachowanie?

O łamaniu obecnego paradygmatu

 1. Jakie 3 rzeczy firma powinna zaprzestać, aby osiągnąć swoją wizję?
 2. Jakie 3 rzeczy powinny zrobić, aby umożliwić liderom osiągnięcie celów transformacji?
 3. Co nie pozwala ci spać w nocy, gdy myślisz o stanie swojej organizacji? Co robisz, aby rozwiązać te problemy?

Ważne jest, aby uświadomić sobie, że te pytania są tylko początkiem twojej drogi do stworzenia kultury, która może wprowadzać innowacje. „Zabawa” zaczyna się, gdy organizacja rozpoczyna ciężką pracę nad transformacją. Jak zawsze, proszę się bezpośrednio do mnie odezwać, jeśli chciałbyś, abym pomogła ci w Twoich wysiłkach