Zaznacz stronę

Co zostało zmierzone, zostanie zrobione. To może być stary frazes, ale jest prawdziwy dla jednostek produkcyjnych. Tylko zbieranie odpowiednich danych w firmie, pozwoli podejmować odpowiednie działania. Przeanalizujmy skrajne sytuacje.

Renoma wysokiego poziomu jakości sprawia, że firma jest postrzegana lepiej na tle konkurencji. Klient czuje się bezpieczniej z takim dostawcą i nie musi mu poświęcać zbyt wiele czasu na rozwój. Chętnie nominuje go do nowych zleceń. Natomiast niska jakość, poniżej oczekiwań klienta, prowadzi do związanych z tym dodatkowych kosztów – przesyłki specjalne, akcje sortujące, koszty reklamacji.

Odpowiednie dane mogą dać całościowy obraz tego, co dzieje się w firmie i pomóc w zidentyfikowaniu obszarów, w których można usprawnić procesy i zwiększyć wydajność. Dzięki odpowiednim wskaźnikom jakości można także zapewnić zgodność z wewnętrznymi i zewnętrznymi standardami.

Poniżej podstawowa lista, która nie uwzględnia norm branżowych, ale jest zdroworozsądkowym poglądem na zagadnienia jakościowe.

DOBRZE ZA PIERWSZYM RAZEM

Ile gotowych wyrobów jest zatrzymywane przez kontrolę jakości, lub, co gorsze, wysłane do klienta z wadą? Ta liczba jest wskaźnikiem, który umożliwia monitorowanie trendu, a także mierzy powstałe odpady produkcyjne. Koncepcja produktu dobrego za pierwszym razem wywodzi się z metody Six Sigma.

Jest wiele wskaźników, które wiążą się z tym pojęciem. Oto przegląd podstawowych, które na pewno znajdą odzwierciedlenie w Twoim procesie:

  • Całkowita wydajność: wyprodukowane zgodne produkty bez dodatkowych czynności, przeróbek lub odpadu,
  • Wydajność pierwszego przejścia: liczba jednostek, które opuszczają proces produkcji podzielone przez liczbę przechodzących w określonym przedziale czasowym,
  • Niedobre za pierwszym razem: ilość wyrobów gotowych z defektami.

To proste wskaźniki, które pozwalają na szybkie wdrożenie. Zazwyczaj dane te są gromadzone przez organizację, tylko nie przetwarzane odpowiednio. Jednak ważne jest, żeby pamiętać, że generowanie wskaźników ma cel. Celem tym jest ich analiza i podejmowanie określonych działań.

POZIOM ODPADU

Utrzymanie kontroli nad kosztami operacyjnymi ma kluczowe znaczenie dla rentowności biznesu, dlatego musisz znać procent materiałów wysłanych do produkcji, które nie stanowią gotowego produktu. Jest to wskaźnik złomowania – innymi słowy, ilość odpadu, który produkuje Twoja firma.

Firmy, które stosują filozofię Lean Manufacturing mogą pójść dalej i zmierzyć defekty na milion szans (DPMO), zwane również częściami na milion (PPM). Jest to miara usterek zarejestrowanych w każdym wyprodukowanym milionie produktów i może stanowić cenny wzorzec wydajności i możliwości biznesowych.

OCENA JAKOŚCI DOSTAWCY

Pojawienie się poddostawcy jest elementarnym procesem w każdej produkcji. Im bardziej złożona lista materiałowa albo proces technologiczny – tym obszerniejsza baza dostawców. Opomiarowanie dostarczanych wyrobów jest konieczne, żeby nie „zaśmiecać” Twojego procesu produkcyjnego. Ponownie możesz użyć metody DPMO lub PPM. Na przykład, jeśli masz 30 wadliwych sztuk w przesyłce 1000 sztuk:

30/1000 = uszkodzony 0,03 lub 3%

To zaledwie 3 %, niemniej efekt skali sprawia, że ta sytuacja generuje ogromne koszty w produkcji wielkoseryjnej.

0,03 X 1 000 000 = 30 000 PPM

W przypadku każdej wadliwej części dostawcy Twoja linia produkcyjna jest narażona na ryzyko zakłóceń, a jakość produktu jest zagrożona. Tak więc, w zależności od złożoności łańcucha dostaw, może być również konieczne zmierzenie jakości dostawcy – bezpośrednio albo poprzez kaskadowanie odpowiednich wymagań jakościowych.

Wpływ niskiej jakości części dostawcy na koszty wyrobu gotowego wykracza poza zwykłą wymianę wadliwych części; jedna wadliwa część może zakłócać produkcję na wielu liniach zależnych. Czy też wprowadzając wyrób wadliwy, blokujemy możliwość wyprodukowania dobrej części czyli koszty zarówno OPEXowe (media, operatorzy), ale także CAPEXowe (amortyzacja linii produkcyjnej). Dodatkowo taki wyrób może wskazywać na błędy w procesie wewnętrznym, będąc w rzeczywistości błędami dostawcy.

Możesz również rejestrować szersze koszty skutków wadliwych części dostawców, mierząc koszty niematerialne, takie jak wpływ na całkowite czasy produkcji, koszty przenoszenia zapasów, późne koszty dostawy i tak dalej. Czasami może to być bardziej kosztowne niż koszt materialny.

 

OPINIE KLIENTÓW

Czy słuchasz tego, co mówią Twoi klienci? Opinie i uwagi klientów pozwalają budować dedykowane wskaźniki jakościowe.

  • Zwroty: ile razy klienci odrzucają produkty lub żądają zwrotu produktów z różnych powodów?
  • Reklamacje: czy reklamacja została rozwiązana i jak długo to trwało?

Liczy się nie tylko sposób zbierania danych, ale także sposób ciągłego zbierania, analizowania i reagowania na opinie w celu usprawnienia działalności. Budowanie tej zdolno

ści i kultury może zająć trochę czasu, ale jest to opłacalna inwestycja.

PODSUMOWANIE

Ustanowienie ram dobrych wskaźników jest niezbędne do zapewnienia jakości w każdej firmie. Przez pierwsze zrozumienie, co się dzieje, możesz zacząć koncentrować się na „DLACZEGO” i podjąć kroki w kierunku przeniesienia swojej działalności produkcyjnej na wyższy poziom.