Zaznacz stronę

„Nie jesteś szczęśliwy, dążąc do szczęścia. Stajesz się szczęśliwy, żyjąc życiem, które coś znaczy. ”

Harold S. Kushner

Szczęście jest produktem ubocznym.

Szczęśliwe przywództwo:

# 1. Podnieś budowanie relacji.

 • Buduj relacje na równi z dostarczaniem wyników.
 • Rozwijaj kompetencje.
 • Popraw procesy.
 • Skonfrontuj się z niespójnościami.
 • Ćwicz odpowiedzialność.
 • Przyjmuj i zastanów się, jaki masz feedback.
 • I… umacniaj relacje.
 • Postępuj z szacunkiem.
 • Ćwicz szczerość z życzliwością.
 • Pokaż swoje zainteresowanie ludźmi.
 • Celowo myśl o cechach, które podziwiasz u innych.

# 2. Bądź wdzięczny.

 • Zapisz trzy nowe rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Rób to przez trzy tygodnie.

# 3. Podnieś wartość innych.

 • Jeśli chcesz żyć sensownym życiem dzisiaj, uczyń innych ważniejszymi od siebie.
 • Podczas spotkań zespołowych i indywidualnych rozmów szepnij sobie tę mantrę: „Jesteś ważniejszy ode mnie”.
 • Bycie liderem to służba innym. Trudno jest o to, kiedy postrzegasz siebie jako lepszego od innych.
 • Uczynienie innych ważniejszymi od siebie nie oznacza, że ​​powinieneś poświęcić najlepszy interes swojego zespołu lub organizacji. Powinno być dokładnie odwrotnie.

Czasami najlepszym sposobem służenia innym jest zarządzanie nimi.

# 4. Przełóż sukces zespołu nad osobistym sukcesem.

 • Jednym z praktycznych sposobów życia dla czegoś większego od siebie jest stawianie najlepszego interesu swojego zespołu przed interesami osobistymi. Jeśli nie możesz tego zrobić… znajdź zespół, w którym możesz.

Liderzy odnoszą sukcesy, gdy ich drużyna odniesie sukces.

Jakie Ty masz sugestie dotyczące szczęśliwego przywództwa?