Zarządzenie zmianą

Gdybyśmy w roku 1960 zajrzeli do statystyki indeksu S&P 500 opublikowanym w Financial Times wyczytalibyśmy, że średnia długość życia firmy uczestniczącej w wyznaczeniu tego indeksu wynosiła 62 lata. Raptem kilka firm z tamtego okresu pozostaje ciągle na liście. Znaczna ich część już nie istnieje. Analiza przyczyn upadku, bądź znacznego pogorszenia sytuacji firmy, potwierdza, że główną przyczyną problemów był brak odpowiedniej albo zrealizowanej na czas reakcji na zmieniające się otoczenie.

W szybko zmieniającym się świecie biznesu to właśnie sztuka dostrzegania zmian oraz adaptacji do nich staje się najważniejszą zdolnością. Bowiem w sukcesie wspaniałych firm dnia dzisiejszego zaszyta jest porażka jutra. Wszyscy znamy spektakularne przykłady takich firm jak: Nokia, Polaroid, BlackBerry oraz wielu innych. Najczęściej firmy te nie dostrzegły w porę koniczności zmiany albo dostrzegając ją, zbagatelizowały oznaki.

Stosowana przez DB77 metodologia pozwala na:

  1. Analizę otoczenia pod względem źródeł zagrożeń dla bezpieczeństwa firmy i jej strategii.
  2. Komunikacji konieczności zmiany wewnątrz organizacji oraz na zewnątrz.
  3. Budowanie efektywnych zespołów zarządzających zmianą.
  4. Realizację bądź wsparcie samego procesu zmiany.

W naszych pracach wykorzystujemy najczęściej model 8 kroków Kottera, kładąc duży nacisk na fazę przygotowania procesu.