Strategia hiperrzeczywistości

Hipperrzeczywistość zaczyna się teraz. „Dziś jest najspokojniejszy dzień naszej przyszłości” to zdanie, które niesie za sobą dwie bardzo istotne zmiany jakie zachodzą na naszych oczach. Zgodnie z prawem Moora zdolność obliczeniowa maszyn liczących podwaja się co 18-24 miesiąca. Tak opisane zjawisko oznacza wykładniczy przyrost mocy. Na naszych oczach maszyny będą miały zdolność obliczeniową przerastające zdolności ludzkiego mózgu.

Drugim zjawiskiem kształtującym naszą rzeczywistość businessową jest rosnąca kompleksowość otaczających nas zdarzeń. Zarówno nasze organizacje jak i ich otoczenie współdziałają i współzależą. Jednakże poziom komplikacji zjawisk nie jest już liniowo przewidywalny jak jeszcze dekadę temu. Współzależność wielu otaczających nas zjawisk wymaga abyśmy definiowali cel naszego przedsiębiorstwa w sposób praktycznie nieustanny.

Pół wieku temu nowy produkt dla osiągnięcia rynkowego sukcesu definiowanego jako 50 mln klientów wymagał kilkunastu lat. Dziś możemy wskazać przykłady które osiągnęły poziom 50 mln użytkowników w czasie poniżej 24h (np. facebook live). Czy możliwe jest zbudowanie strategii opartej na trwałych przewagach konkurencyjnych w takich czasach?

Konsultanci DB77 współpracują w budowie strategii tak start-upów jak i przebudowie strategii znanych na rynku przedsiębiorstw.