Skuteczne przywództwo XXI wieku

Każdy z nas nie raz słyszał, że przywódca to ten który „ma to coś” co sprawia, że ludzie za nami idą. Pytaliśmy się często sami siebie „czy ja mam w sobie ten magiczny gen?” Przywództwo oparte na charyzmie odeszło do historii, która pewnie już do nas nie wróci.

Przyszłość wiąże się z przywódcami, którzy inspirują autorytetem wynikającym z szeregu cech takich jak: doświadczenie, postawa, osobowość, wiedza ekspercka czy sukces. Przywódca musi umieć dopasować swoje metody do konkretnego zdarzenia, używając odpowiednich do okoliczności stylów przywódczych.

Szerokie badania organizacji, które osiągały sukcesy oraz porównanie ich z firmami, które odnotowują porażki, pozwalały wskazać, jakie zachowania i działania liderów wspierają organizacje w kierunku osiągnięcia ponadprzeciętnych rezultatów.