Rozwój organizacji

Ostatnie 20 lat to intensywna praca zespołu praktyków oraz naukowców nad określeniem kluczowych czynników sukcesu w organizacjach. Jesteśmy już gotowi na opis sposobu rozwoju organizacji od wizji założyciela do globalnie funkcjonującej organizacji produkcyjnej bądź usługowej. Zjawiska społeczno-organizacyjne z jakimi firma boryka się w trakcie swojego rozwoju, są analogiczne w przypadku większości przedsiębiorstw. Pojawia się zatem możliwość usprawnienia i przyspieszania procesu rozwoju organizacji tak, aby wizjoner, właściciel albo zarząd koncentrował się na realizacji wizji i strategii, nie tracąc cennych zasobów na niepotrzebne „odkrywanie koła” na nowo. Pracujemy systemowo zgodnie z matrycą D8. Działając na bazie narzędzi diagnostycznych, postępujemy zgodnie z poniższą logiką:

  • Identyfikujemy, co jest celem organizacji – jaką potrzebę firma może zaspokajać tak, aby mogła funkcjonować racjonalnie.
  • Określamy główne procesy – jakie procesy w organizacji sprawią, że potrzeba klienta będzie zaspokojona. Równie ważne jest wykazanie i likwidacja procesów zbędnych.
  • Konstrukcja struktury organizacyjnej gwarantującej realizację procesów – kluczem jest przypisanie zespołom oraz ich liderom odpowiedzialności za realizację zadań w obszarach danych procesów.
  • Wsparcie zespołu zarządzającego – zespół zarządzający (kluczowe osoby w organizacji) powinny być zaangażowane w sukces całej organizacji, jednocześnie biorąc odpowiedzialność za jej wyniki. Efektywność tego zespołu gwarantuje skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
  • Wdrożenie systemu pomiaru efektów pracy – „nie możemy rozwijać tego, czego nie mierzymy”, dlatego konieczny jest system mierników efektywności operacyjnej wszystkich obszarów organizacji. Przedsiębiorstwa, które swoją efektywność oceniają wyłącznie na bazie wyniku finansowego, nie są w stanie dostarczyć pracownikom prawdziwej informacji na temat rezultatów ich pracy.
  • Uruchomienie komunikacji wewnętrznej – bez dostępu do informacji na temat wyników firmy i poszczególnych jej obszarów, strategii oraz aktualnych działań pracownicy nie będą prawdziwie zaangażowani w życie organizacji.
  • Stała optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie – stała gotowość poprawy wszystkich procesów w organizacji opiera się na filozofii otwartości jej członków. Zmiana kulturowa w tym zakresie wymaga zaufania pracowników do organizacji (poczucie bezpieczeństwa), ale także do zaimplementowanych narzędzi optymalizacji.

Opisany 7-krokowy proces reorganizacji pozwala na gruntowną przebudowę organizacji, która gwarantuje osiągnięcie oczekiwanych rezultatów przy jednoczesnym ich utrzymaniu po zakończonym procesie reorganizacji.