•       Lądowanie w hiperrzeczywistość

  Rzeczywistość jutra to Hiper Rzeczywistość, której ludzkość jeszcze nie znała.

 • Rozwój organizacji    

  Identyfikujemy cel organizacji, określamy główne procesy, wspieramy zespół zarządzający, wdrażamy system pomiaru efektów pracy, uruchamiamy komunikację wewnętrzną.

 •     Skuteczne przywództwo XXI wieku

  Przywódca musi umieć dopasować swoje metody do konkretnego zdarzenia, używając odpowiednich do okoliczności stylów przywódczych.

 • Efektywne zarządzanie zespołami    

  Studium systemu zarządzania organizacją, obliczenie i analiza mocy produkcyjnych zakładu, szacowanie źródeł ryzyka operacyjnego przed przejęciem przedsiębiorstwa (wycena finansowa), ocena potencjału wzrostu efektywności procesów możliwych do realizacji po przejęciu

 •     Strategia hiperrzeczywistości

  Konsultanci DB77 współpracują w budowie strategii tak start-upów jak i przebudowie strategii znanych na rynku przedsiębiorstw.

 • Zarządzenie zmianą    

  Stosowana przez DB77 metodologia pozwala na analizę otoczenia, komunikację konieczności zmiany, budowanie efektywnych zespołów oraz organizację bądź wsparcie procesu zmiany.

 •     Podejmowanie decyzji

  Organizowane przez DB77 warsztaty w zakresie podejmowania decyzji oraz delegowania zadań podnoszą nawet o 40% efektywność zespołów zarządzających.

 • Innowacja    

  W pracy wykorzystujemy metodę TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych zadań), która pozwala na systemowe wykorzystanie wiedzy z różnych obszarów dla rozwiązania konkretnego problemu.