Podejmowanie decyzji

Praca managerów sprowadza się w zasadzie do podejmowania decyzji. Zdanie to wydaje się pozornie oczywiste, ale jak często zadajemy sobie pytania takie jak:

 1. Czy zawsze moje decyzje są optymalne?
 2. Czy mogę podejmować je szybciej?
 3. Jakie decyzje mogą podejmować moi podwładni lepiej niż ja?

Praca z naszymi klientami szybko uświadamia im, że proces decyzyjny można znacznie uprościć, podnosząc jego jakość. Co więcej – wiele, być może nawet większość, podejmowanych przez nas decyzji powinna być delegowana w organizacji, pozwalając nam skoncentrować się na kluczowych zadaniach o najwyższym priorytecie.

Organizowane przez DB77 warsztaty w zakresie podejmowania decyzji oraz delegowania zadań podnoszą nawet o 40% efektywność zespołów zarządzających i obejmują one między innymi:

 • Sztukę określenia priorytetów
 • Analizę czasu realizacji zadań
 • Proces zbierania informacji dla podjęcia decyzji
 • Modele podejmowania efektywnych decyzji
 • Główne pułapki decyzyjne
 • Autorski model delegowania zadań w organizacji

Model delegowania zadań pozwala na:

 • Ograniczenie kosztu podejmowania decyzji
 • Podniesieniu jakości decyzji
 • Przyspieszenie procesu decyzyjnego
 • Rozwoju pracowników