Lądowanie w hiperrzeczywistość

Znane wszystkim powiedzenie „świat nigdy nie poruszał się tak szybko jak dziś” sprawia, że prawdziwe jest także stwierdzenie „dziś jest najspokojniejszy dzień całej naszej businessowej przyszłości”. Analiza trendów oraz szybkości zmian zachodzących na świecie w okresie ostatnich 10 lat potwierdza, że nie jest możliwe planowanie zachodzących zmian tak jak do tej pory czyli liniowo. Zmienność przyspiesza wykładniczo, a świat staje się siecią kompleksowych, wzajemnie powiązanych relacji. Rzeczywistość jutra to Hiper Rzeczywistość, której ludzkość jeszcze nie znała.