Innowacja

Dziś wszyscy używają słowa innowacja. Jednak nie każdy wynalazek jest innowacją, część z nich jest wyłącznie usprawnieniem. Jednakże bezdyskusyjnie XXI wiek to czas systemowego, a nawet maszynowego, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań produktowych oraz procesowych. Zespół DB77 wspiera swoich klientów w podejmowanych przez nich wyzwaniach w oparciu o metodykę zaproponowaną przez profesora Clayton’a Christensen’a, który jest ojcem teorii Disruptive Innovation.

Koncentrujemy się na poszukiwaniu Innowacyjnych rozwiązań produktowych dla branży. W swojej pracy wykorzystujemy metodę TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych zadań), która pozwala na systemowe wykorzystanie wiedzy z różnych obszarów dla rozwiązania konkretnego problemu w sposób zorganizowany i przewidywalny.

Zespół DB77 jest autorem kilku projektów innowacyjnych także w zakresie innowacyjnych business modeli, które opracował i samodzielnie wdraża w ramach odrębnych projektów realizowanych w formule start-up.