Efektywne zarzadzanie zespołami

Gwarancją osiągniecia sukcesu w zarządzaniu organizacją w burzliwych czasach jest sprawny i zaangażowany zespół zarządzający. Osiągnięcie celu businessowego wiąże się prawie zawsze z długim procesem i dużym nakładem pracy oraz emocji. Kluczem jest zatem budowa zespołu, którego praca opiera się na zaufaniu. Zaufanie i poczucie bezpieczeństwa gwarantuje otwartość oraz gotowość na konstruktywny konflikt pomiędzy członkami zespołu. Prawidłowo wykorzystana różnica zdań pomaga rozwiniętym zespołom w wypracowaniu nowatorskich rozwiązań.

Gdy wszyscy członkowie zespołu partycypują w opracowaniu planu działań, ich zaangażowanie rośnie, nawet gdy ich zdanie nie zostało całkowicie zaimplementowane. Wspólna odpowiedzialność zespołu za rezultaty wyznaczonych działań zwiększa także odpowiedzialność każdego członka zespołu. Zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za losy zespołu pomagają wybudować odpowiedzialność za wyniki finansowe organizacji.

Zespół DB77 specjalizuje się w transformacjach nakierowanych na budowę kultury organizacyjnej bazującej na pracy zespołowej w środowiskach opartych na zaufaniu.