Etapy cyklu życia projektu

Co składa się na cykl życia projektu? Każdy projekt przechodzi przez prezentowane poniżej fazy, bez względu na poziom świadomości jego uczestników. Zarządzanie projektem zazwyczaj kojarzy się głównie z etapem trzecim i mniej z czwartym, czyli z wykonaniem projektu oraz jego monitorowaniem. Ten artykuł opisuje wszystkie pięć etapów cyklu życia projektu: Wprowadzenie Planowanie Wykonanie Monitoring i…

Najczęstsze błędy wdrożenia OEE

Powszechnie spotykanym narzędziem w zakładach produkcyjnych, zwłaszcza przy produkcji wielkoseryjnej, jest Całkowita Efektywność Wyposażenia (OEE – Overall Equipment Effectiveness). W tym jednym wskaźniku zaszyte są najważniejsze podrzędne wskaźniki: Dostępność – wyrażana jako stosunek czasu rzeczywiście poświęconego na wykonanie danego zadania do planowanego czasu Wydajność – definiowane jako procent realizacji zaplanowanej prędkości linii Jakość – wyrażana…

Jak zamienić dane i wskaźniki w odpowiedni rodzaj działania?

Zakłócenia w liczbach  Przez ostatnie dwadzieścia lat naukowcy analizowali, w jaki sposób firmy i startupy korzystają z danych i jak na nie reagują. Każda organizacja ma swoje cele, a w konsekwencji akcję lub reakcję – może nawet nadmierną reakcję, która występuje za każdym razem, gdy pojawiają się zawirowania w dostarczanych informacjach. Często działania, które są podejmowane przez kadrę…

Roboty współpracujące

Roboty współpracujące to intensywnie rosnący segment robotyki przemysłowej. Według opracowania Loup Ventures do 2025 roku to właśnie roboty współpracujące będą stanowić 1/3 dostarczanych globalnie robotów.  Czym są roboty współpracujące?  Roboty współpracujące – w branży zwane cobotami – to mniejsze jednostki, które mają pracować w bezpośredniej interakcji z ludźmi. W związku z mniejszymi prędkościami pracy, gabarytami i osłonami przeciwkolizyjnymi nie wymagają wydzielenia…

5 wskaźników jakości produkcji, które naprawdę mają znaczenie

Co zostało zmierzone, zostanie zrobione. To może być stary frazes, ale jest prawdziwy dla jednostek produkcyjnych. Tylko zbieranie odpowiednich danych w firmie, pozwoli podejmować odpowiednie działania. Przeanalizujmy skrajne sytuacje. Renoma wysokiego poziomu jakości sprawia, że firma jest postrzegana lepiej na tle konkurencji. Klient czuje się bezpieczniej z takim dostawcą i nie musi mu poświęcać zbyt…